Ενδυναμώνοντας τους νέους μέσω του εθελοντισμού στην THI Summer Youth Academy

Οι εθελοντές παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακαδημία μπάσκετ για νέους THI Summer Youth Academy, συμβάλλοντας με τον χρόνο, τις δεξιότητες και το πάθος τους για να ενδυναμώσουν τους νέους ηλικίας 14-18 τόσο στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό.

Οι εθελοντές μας μπορούν να παρέχουν βοήθεια στον προπονητικό τομέα, υποστηρίζοντας τους προπονητές κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και παρέχοντας βοήθεια στον συντονισμό των εκδηλώσεων, στην προετοιμασία και εκτέλεση ειδικών προπονήσεων μπάσκετ και εκδηλώσεων που σχετίζονται με την κοινότητα.

Αναζητούμε εθελοντές που είναι αφοσιωμένοι, δείχνουν συμπόνια και έχουν πάθος για τη δημιουργία θετικής επίδρασης στην κοινότητα. Ένας εθελοντής θα αλληλεπιδρά με τους νέους αθλητές ως θετικό πρότυπο, φέρνοντας στην Ακαδημία ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Αξιοπιστία

– Οι εθελοντές πρέπει να είναι αξιόπιστοι, αφοσιωμένοι και συνεπείς στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

  • Ευελιξία

– Προθυμία να προσαρμοστούν σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ή εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες.

  • Συμπόνια

– Κατανόηση, συμπόνια και ευαισθησία προς τις ανάγκες των άλλων.

  • Ομαδικότητα

– Συνεργασία με άλλους προς την επίτευξη κοινών στόχων.

  • Υπομονή

– Διατήρηση της ψυχραιμίας και της υπομονής τους, ιδιαίτερα σε δύσκολες καταστάσεις.

  • Πάθος

– Ενθουσιασμό και αφοσίωση ως προς τον στόχο του ΤΗΙ και της Ακαδημίας

Προτεινόμενες ώρες δέσμευσης για τους εθελοντές:
Προτείνουμε στους εθελοντές της Ακαδημίας μας να αφιερώσουν τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Οι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα μπορούν να προγραμματιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ των 09:00 π.μ. και 5:00 μ.μ. Δίνεται επίσης στους εθελοντές η δυνατότητα συμμετοχής και στο στάδιο της προετοιμασίας της ακαδημίας.

Ευχαριστούμε που εξετάζετε την πιθανότητα να συμμετέχετε εθελοντικά στην ΤΗΙ Summer Youth Academy.